Blauw met Passie

In 2017 heeft de leiding van de politie eenheid Oost Brabant gekozen voor een uniek initiatief, namelijk een Feest van de verbinding. Het doel van deze bijeenkomst was om op een andere manier als politie in contact te komen met de inwoners van de eenheid Oost Brabant om samen na te denken over veiligheid en leefbaarheid, maar ook om elkaar te versterken en te ondersteunen waar nodig.
De reacties na deze bijeenkomst, met zo'n 375 gasten, waren erg positief. Het overgrote deel van de aanwezige gasten vond het een uitstekende manier om elkaar, in een totaal andere omgeving, te ontmoeten.
Het advies was om nogmaals zo'n bijeenkomst te organiseren waarbij dieper op de thema’s zou kunnen worden ingegaan en afspraken konden worden gemaakt.
Het tweede feest vond plaats op 4 april 2018 waarbij met een enquête en stemkastjes input van de aanwezigen werd gevraagd. De uitkomsten en aanbevelingen vormen input voor onze volgende bijeenkomsten.

Op 15 april 2020 vindt alweer ons vierde Feest van de verbinding plaats. Doelstelling van deze bijeenkomst zal zijn kort terug te blikken op wat er het afgelopen jaar is gedaan met de uitkomsten en aanbevelingen, maar vooral ook om vooruit te kijken en gemeenschappelijke afspraken te maken om samen te werken aan veiligheid en leefbaarheid.

"De Politie eenheid Oost Brabant is een goede en veilige omgeving om te leven en te werken!"

Deze website

We hebben er voor gekozen om informatie uit te gaan wisselen via een website omdat niet iedereen op Facebook en/of Instagram zit of een Twitter account heeft.

Thema's

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gekozen voor thema's. Voor meer informatie over de thema's. klik hier >>>
We sluiten af met een korte evaluatie per basisteam om goede afspraken te maken, want "samen kunnen we meer".

Feest van de verbinding 2020

Op woensdag 15 april 2020 staat de vierde en teven laatste bijeenkomst gepland. De locatie is het congrescentrum 1931 in Den Bosch. Meer informatie over deze avond, alsmede de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op deze pagina.

Annuleren

Vanwege het Corona virus hebben we moeten besluiten om deze bijeenkomst af te zeggen.