Zichtbaar van betekenis

Op woensdag 15 april 2020 organiseert de politie eenheid Oost Brabant voor de vierde maal een bijeenkomst die in het teken staat van binden en verbinden. We borduren verder op de eerdere bijeenkomsten die allemaal in het teken hebben gestaan van verbinden. De bijeenkomst zal deze keer worden gehouden in zalencentrum 1931 in 's-Hertogenbosch.
Het is waarschijnlijk de laatste grote bijeenkomst. We willen in de toekomst kleinschalige bijeenkomsten gaan organiseren in onze 9 basisteams. Als politie eenheid Oost Brabant willen we graag met onze inwoners samenwerken aan meer veiligheid, minder criminaliteit etc.

Als politie hebben we uw hulp daarbij nodig en door het organiseren van dit soort bijeenkomsten kunnen we het goede gesprek voeren om onze inspanningen te bundelen, maar ook met elkaar in gesprek te gaan over thema's.

Tijden:

De aanvang vangt aan om 18.45 uur en zal afgelopen zijn rond 22.30 - 23.00 UUR

Zaal open: 18.00 uur.

Als het programma gereed is worden de tijden op deze pagina vermeld.

De onderwerpen:

Het is onze ambitie om juist die onderwerpen te behandelen die zowel voor onze gasten als voor de medewerkers van de eenheid Oost Brabant belangrijk zijn. Afgelopen jaar hebben we een prima presentatie gehad van Youssef Noudri en Gé Bouwhuis over hun samenwerking.

Ook dit jaar is het weer gelukt om een programma samen te stellen waarbij actuele thema's worden behandeld. Als u op "Onderwerpen" klikt, kunt u lezen welke onderwerpen we deze keer interactief (dus samen met u in een goed gesprek) behandelen.
Het is vooral een 'samen' gebeuren, waarbij wij als politie ontzettend benieuwd zijn naar uw reacties. Ook als dit kritische reacties zijn.

Meedenken - Mee organiseren

Als u interesse heeft om actief mee te denken of eventueel iets zou willen doen in de organisatie, dan kunt u dit eveneens op het aanmeldformulier aangeven. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Dit geldt niet alleen voor de betreffende bijeenkomst, maar ook voor in de toekomst. Als politie willen wij de samenwerking met onze inwoners versterken en groeien naar een model van "burgerparticipatie". 

De invulling van de avond.

Bij binnenkomst ontvangen we u met een kopje koffie/thee. Er worden gedurende de avond wat kleine hapjes geserveerd. Omdat we een uiterst gemêleerd gezelschap hebben houden we rekening met dieetwensen.

Programma:

 • Zaal open om 18.00 uur
 • Aanvang bijeenkomst 18.45 uur
 • Dynamische openingsact
  • Kort interview waarbij collega Iris een speciale gast aan u introduceert
  • Kort interview waarbij de dagvoorzitter Jan Bart Wilschut Ton Louhenapessy
 • Dhr. Wilbert Paulussen, eenheid chef van de politie eenheid Oost Brabant zal u allen welkom heten
 • Pauze (netwerken en #verbinden)
 • Deelname aan de workshop van uw voorkeur (circa 45 minuten)
 • Pauze (netwerken en #verbinden)
 • Evaluatie moment per Basisteam. Doordat u één van de workshops heeft bezocht is er veel informatie 'opgehaald'. Doelstelling van deze korte evaluatie (max 30 minuten) om samen te bepalen "hoe nu verder". Dit zal een actie worden waarbij iedereen zijn/haar verantwoording heeft en een bijdrage aan kan leveren.
 • Ruimte om onder het genot van een drankje nog wat na te praten en mogelijk al wat afspraken te maken.

"Met alle expertise die er is, zijn we in staat om het samen het (nog) veiliger maken!!!

Voortgang.

Uiteraard zullen we u tot aan de avond op de hoogte houden van de voortgang en het eventuele programma.

Met vriendelijke groet en we hopen u op 15 april 2020 te mogen ontmoeten.

Aanmeldformulieren

Als u niet werkzaam bent bij de politie eenheid Oost Brabant, vul dan onderstaand formulier in.

Geef ook aan welke bijeenkomst u graag bij zou willen wonen.

Aanmeldformulier externe gasten 15 april 2020 en collega's die niet werkzaam zijn in de politie eenheid Oost Brabant
8 + 4 =

Als u werkzaam bent bij de politie eenheid Oost Brabant, vul dan onderstaand formulier in.

U ontvangt circa 1 maand voor het evenement een formulier dat u kunt gebruiken om aan te geven naar welke thema uw voorkeur uitgaat.

Aanmeldformulier 15 april 2020 medewerkers Oost Brabant
2 + 9 =

 

 

Adresgegevens

Congrescentrum 1931
Oude Engelenseweg 1,
5222 AA 's-Hertogenbosch

Gratis parkeren - Download hier de route.