Binnen de politie eenheid Oost Brabant zijn er lokaal buurtpreventieteams of Buurt Informatie Netwerken (BIN) die zich belangeloos inzetten voor een veilige en leefbare woonomgeving. Dit zijn in nagenoeg alle gevallen vrijwilligers die zich actief voor de wijk inzetten om het veilig en leefbaar te houden.

Wat doet een buurtpreventieteam?
 • Nagenoeg alle teams organiseren met enige regelmaat een loopronde door de wijk waar ze woonachtig zijn. Samen met andere wijkbewoners en in sommige gevallen de wijkagent of de BOA, loopt men door de wijk en als men een onveilige situatie aantreft onderneemt men actie. Dit doet men op wisselende tijden en vaak onaangekondigd.

Je kunt hierbij denken aan:

 1. Het adviseren van een bewoner die bij het plat dak een kliko heeft staan waardoor het voor een inbreker makkelijk is om op het plat dak te klimmen en vervolgens via een openstaand slaapkamer raam de woning binnen te gaan om te kijken wat er allemaal te halen valt.
 2. Aanspreken van de eigenaar van een auto als er nog een laptop, smartphone of andere kostbaarheden in de auto ligt
 3. Signaleren van gevaarlijke situaties, zoals een kapotte lamp in een donkere brandgang
 4. Actieve deelname bij het zogenaamde "Donkere Dagen Offensief"
 • Ook zijn deze vrijwilligers vaak aanwezig als er een groot evenement wordt georganiseerd. Bezoekers krijgen dan preventietips of adviezen. De meeste teams beschikken over veel foldermateriaal wat in veel gevallen samen met de politie is ontwikkeld.
 • Geven van voorlichting aan wijkraden of wijkbewoners over bijvoorbeeld 'babbeltrucs' etc.
 • Daarnaast zijn er enkele preventieteams die ook aan huis voorlichting geven over hang- en sluitwerk
WhatsApp groepen

In veel wijken heeft men tegenwoordig een WhatsApp groep. Als er sprake is van een verdachte situatie dan kan men elkaar snel in kennis stellen. Dit systeem werkt uitstekend en al in meerdere gevallen heeft de politie met succes een inbreker op heterdaad aan kunnen houden dankzij oplettendheid van de wijkbewoners. Benieuwd of er ook in uw wijk een WhatsApp groep is? Klik hier >>>>

Noodzaak van buurtpreventie

Voor de politie is het onmogelijk om overal tegelijkertijd te zijn en ze zijn uiterst blij met de inzet van deze belangrijke groep vrijwilligers.

Ook uw inzet is belangrijk voor meer veiligheid en leefbaarheid in uw wijk.

In wijken waar een actief preventieteam aanwezig is daalt de criminaliteit sterk! Er zijn wijken waarbij het aantal woning- en auto-inbraken nadat er een buurtpreventieteam was opgericht met meer dan 60% - 70% is gedaald.

Samen voor veiligheid en leefbaarheid

 

Buurtpreventieteams Politie eenheid Oost Brabant

Activiteiten

Op basis van maandplanning geven de vrijwilligers aan, wanneer zij inzetbaar zijn. Aan de hand van deze inzetbaarheid worden de loopronden uitgevoerd op verschillende dagen en verschillende tijdstippen. Bij plaatselijke activiteiten, zoals Pasen, Dickensfestijjn, Veiligheidsdag is de buurtpreventie met een eigen stand aanwezig om informatie te verstrekken over diverse preventieonderwerpen en Buurtapp. In samenwerking met de politie worden er controles gehouden.

Contactpersoon

Wilt u contact met het buurtpreventieteam Drunen, stuur dan een mail naar Willem van Woerkom

Activiteiten

 • Organiseren looprondes - activiteiten binnen de gemeente Meierijstad
 • Deelnemen activiteiten
 • Voorlichting/informatie geven over inbraak- c.q. diefstalgevoelige situaties
 • Inzetten Buurttent
 • Verbinding leggen tussen div. bewoners
 • Advies uitbrengen over opstarten WhatsApp groepen
 • Periodiek overleg gemeente Meierijstad en Politie

Contactpersonen

Deze kunt u vinden op www.binmeierijstad.nl

Informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar Mieke van Straten

Activiteiten

 • Wekelijk minimaal 2 loop/fiets surveillance rondes met gemiddeld 6 tot 8 leden
 • Verder zijnde actief op nagenoeg alle Vughtse en wijkgerichte evenementen
 • Verzorgen van voorlichting op gebied van preventie woning en autoinbraak, babbeltrucs
 • Actieve samenwerking met de politie tijdens het donkere dagen offensief (DDO)

Contactpersoon

U kunt per mail contact opnemen met Ton Raes

Activiteiten

Sinds enige jaren hebben vanuit het Wijkplatform Woensel Noord ( een platform tussen / met alle wijkverenigingen in Woensel Noord) een zogenaamd INBRAAKPREVENTIETEAM. Wij geven op verzoek van de gemeente Eindhoven en de politie voorlichting op het gebied van inbraken. Hiervoor hebben we van de gemeente en het wijkplatform Woensel Noord geld gekregen ( o.a. stimuleringsbijdrage van de wethouder Wijken en Wonen) om voorlichtingsmiddelen aan te schaffen en demo materialen te ontwikkelen. Zo beschikken we over een zogenaamde BUURTENT, waarmee we in wijken en buurten meteen voorlichting kunnen geven over dit onderwerp. Meestal op verzoek van de wijkagent. Verder beschikken we over een marktkraam met voorlichtingsmiddelen.

Inzetbaarheid

We zijn inzetbaar ter ondersteuning wijkagenten, buurtbewoners, wijkvereniging en uiteraard de gemeente. Wij hebben met ons team 2 jaar alle voorlichtingsavonden ondersteund die de gemeente Eindhoven organiseerde in de wijken om buurtpreventie projecten op te zetten.

Contactgegevens

Bert Nieuwenhuis - Voorzitter Leefbaarheidsteam Blixembosch / Inbraak Preventie Team. Stuur Bert Nieuwenhuis een mail. Gerrit Spaninks - Wijkpatform Woensel Noord / Inbraakpreventie Team. Stuur Gerrit Spanninks een mail. Klaas Nijmeijer - Wijkplatform Woensel Noord. Stuur Klaas Nijmeijer een mail.

Enkele foto's

Activiteiten

 • Overleg met gemeente en politie
 • Looprondes
 • Voorlichten, bv. met informatie op onze Facebook pagina en Nextdoor
 • Netwerk van WhatsApp-groepen in Empel
 • Netwerk met de andere buurtpreventieteams in 's-Hertogenbosch

Contactpersonen

Marcel Dantuma Thom Bosman

Informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar buurtpreventieteamempel@gmail.com

Activiteiten

 • Buurtpreventieteam De Groote Wielen onderneemt verschillende activiteiten, waarvan de looprondes de meest zichtbare zijn.
 • Daarnaast zet het team zich in voor AED's in de wijk
 • Voorlichting geven op het gebied van inbraakpreventie en veiligheid. Dat doen we door bijvoorbeeld te ondersteunen bij de buurttent, maar ook via onze sociale media pagina's op Facebook, Twitter en Instagram.
We worden hierbij ondersteund door gemeente en politie. Zij verzorgen ook met regelmaat trainingen voor ons.

Contactgegevens:


Contactpersonen: Robbert Nooijen en Olaf de Laat
Mailadres:
U kunt buurtpreventie De Groote Wielen bereiken door een mail te zenden naar Buurtpreventie De Groote Wielen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Vergeet niet uw telefoon nummer er bij te vermelden.
Facebook
U kunt onze activiteiten volgen via Facebook